Terms of Use

1. aanvaarding van de voorwaarden
Door deze website (Droomanalyse App, de "Website") te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Website.
2. wijzigingen in de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. De meest actuele versie zal altijd op deze pagina worden geplaatst. Als u de website na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, gaat u akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden.
3. gebruik van de website
U stemt ermee in de Website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.
U moet ten minste 18 jaar oud zijn of de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied hebben om deze Website te gebruiken.
U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
U mag geen activiteiten ondernemen die de Website kunnen schaden, verstoren of beschadigen.
4 Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, beelden en software, wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. U mag de inhoud van deze website niet wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven of er afgeleide werken van maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5. gegevensbescherming
Uw gebruik van de Website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Lees ons Privacybeleid om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.
6 Door de gebruiker gegenereerde inhoud
Wanneer je inhoud op de Site plaatst, verleen je ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven. U bent als enige verantwoordelijk voor alle Content die u indient op de Website en u stemt ermee in geen Content in te dienen die illegaal of lasterlijk is of inbreuk maakt op de rechten van derden.
De Website kan door gebruikers gegenereerde inhoud bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid of inhoud van dergelijke door Gebruikers Geproduceerde Content. U gaat ermee akkoord door Gebruikers Geproduceerde Content op eigen risico te gebruiken. De droomanalyses die door de kunstmatige intelligentie worden gegenereerd zijn algemeen van aard, niet specifiek voor een bepaalde persoon, maar om de symbolen in een droom te verwerken en te verklaren.
7 Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de Site om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief als wij van mening zijn dat u deze Voorwaarden hebt geschonden. Als je een actief lidmaatschap had, betalen we je de prijs van de resterende dienst terug.
7.1 3-dagen geld-terug-garantie
Als u binnen 3 dagen na registratie aangeeft dat u geen gebruik wenst te maken van de dienst en maximaal 2 Dream Credits hebt gebruikt, hebt u recht op restitutie van de abonnementsprijs.
7.2.
Prijzen zijn vermeld in EURO en inclusief het officiële BTW %.
8. beëindiging
Wij kunnen uw toegang tot de Website zonder kennisgeving beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, inclusief schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
10. contactinformatie
Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@droomai.nl.